Det bekrefter Skiforbundets advokat, Nina G. Sandnes, til VG.

Konfrontert med dette, svarer Clas Brede Bråthens advokat, Marit Håvemoen:

– Det er litt vanskelig å gå inn åpne og konstruktive forhandlinger med NSF om de varsler å iverksette en oppsigelsesprosess mot Bråthen. Slik situasjonen er nå er det derfor vanskelig å se for seg en forhandlingsløsning, sier hun.

– Gjør NSF rede for hva en oppsigelsessak vil bygge på?

– Nei, vi kjenner ikke til hva de vil bygge en eventuell oppsigelsessak på, og er veldig overrasket over at dette kommer nå. Det er ikke noe nytt i saken etter det vi kjenner til som skulle tilsi at det nå er grunnlag for oppsigelse.

– Hva har dere svart på NSFs henvendelse?

– Vi har blant annet informert om at vi er overrasket over at NSF ikke sluttet seg til vedtaket til hoppkomiteen. Om de vurderer å sette i gang en oppsigelsesprosess, så oppfatter vi det nærmest som en trussel, sier Håvemoen.

En forutsetning

Som VG kunne avsløre på mandag, har hoppkomiteen i Norges Skiforbund stilt seg bak et forslag til løsning på den betente konflikten mellom ledelsen i forbundet og sportssjef Clas Brede Bråthen. Løsningen ville innebåret at Bråthen mistet en del administrative oppgaver, men at han ble værende i stillingen – slik både utøvere, trenere og sponsorer krever.

Nina G. Sandnes, Skiforbundets advokat, forklarer at et viktig premiss manglet før skistyret kunne godkjenne forslaget.

– Langt på vei aksepterte skistyret denne løsningen, foruten ett vesentlig punkt: At en ansatt får lov til å bestemme hvem som skal være sjefen sin. Beslutningen om hvem som skal være Bråthens leder skal han få delta i, men den endelige beslutningen blir arbeidsgivers, sier Sandnes.

Sandnes hevder på sin side at Bråthen-leiren har avvist det siste forhandlingsutspillet deres.

– På bakgrunn av dette har vi i dag henvendt oss til LO og forespurt om vi skal gå tilbake til forhandlingsbordet, og LO har sagt nei. De avviser altså videre forhandlinger fordi vi har satt en forutsetning om at Clas Brede ikke kan bestemme hvem som skal være hans leder. Det var viktig å gjøre denne avklaringen, slik at vi nok en gang slapp å avklare alle andre punkter, og så ryker det på dette punktet igjen, sier Sandnes.

Bråthen-advokat Håvermoen presiserer på sin side at det ikke er hennes klient som har vedtatt hvem skal ansettes som sportssjef: Det er det Hoppkomiteen som har gjort. Komiteens forslag ble så akseptert av Bråthen, lagt fram for skistyret – som på sin side valgte å ikke akseptere det.

Etter det VG forstår har ledelsen i skiforbundet i stedet svart Bråthens advokater med et «motbud»: Det innebærer etter det VG erfarer en stripping av nær alle administrative oppgaver, samt at det ansettes en ny person i hopp som skal ta over styringen. Om ikke dette motbudet aksepteres, kan det ende i oppsigelse.

– Vi har de siste ukene, fra vi gikk fra hverandre i forhandlingene, utredet grundig det som er grunnlaget for den videre fortsettelse av saken om vi ikke løser den. Som ledd i det har vi sagt at, dersom vi ikke finner en løsning, vil vi innlede en prosess som kan lede til at man avslutter arbeidsforholdet. Når vi i tillegg mottok en stevning denne uken, som utfordrer den midlertidige kontrakten han har, aktualiserer det en konkret oppfølgning langs dette sporet, sier hun til VG.

– Er det ikke paradoksalt at dere på én side tilbyr ham ny jobb og på en annen side sier at oppsigelse kan bli realitet?

– Det er visse deler av jobben han gjør, som han utfører på en fantastisk måte og hoppmiljøet og omverden verdsetter ham høyt for. Den andre delen av jobben hans er sterkt utfordrende, og det kan ikke fortsette på denne måten. Med denne modellen får vi rendyrket det han har lyst til å jobbe med, og er god på, men man slipper med denne modellen de store utfordringer som knytter seg til den andre delen jobben hans, sier Sandnes.

Hun mener det i en ideell verden er best at partene skiller lag når man får utfordringer på dette nivået.

– Om man skal være løsningsorientert og lytte til signalene hoppstyret, sponsorer og omverden gir, finner man en løsning der man får beholdt det beste ved Clas Brede, men overlate til noen andre den delen av jobben som skaper ekstraordinære utfordringer, sier Sandnes.

SKITOPPER: Generalsekretær Ingvil Bretten Berg og skipresident Erik Røste. Foto: NTB

Forholder seg til stevning

Bråthen-advokat Håvemoen mener på sin side det er vanskelig å fortsette forhandlinger med trusselen om oppsigelse hengende over seg.

– Hvorfor Røste og Skistyret forkastet det løsningsforslaget som både Bråthen og Hoppkomiteen stilte seg bak, vet vi ikke, fortsetter Bråthens advokat.

Hun omtaler den siste utviklingen som «svært beklagelig».

– Hva skjer videre nå?

– Det ble sendt inn en stevning, vi forholder oss til den, og at arbeidsforholdet til Bråthen fortsetter som normalt. Blir Bråthen innkalt til et drøftelsesmøte, så stiller han selvfølgelig i det møtet, sier Bråthen-advokaten til VG.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste mener Clas Brede Bråthen har en uakseptabel adferd som ikke er forenlig med norsk arbeidsliv. Derfor vil de ikke forlenge avtalen hans som sportssjef. når denne utløper i april 2022.

Da har Bråthen hatt jobben i 17 år på tidsavgrensede avtaler. 52-åringen har svart med å saksøke skiforbundet fordi han mener å ha krav på fast jobb.

FORSVARER BRÅTHEN: Marit Håvemoen er advokaten til Clas Brede Bråthen. Foto: Geir Olsen