Norge var første land som innførte likelønn. Nå følger Brasil etter.

foto