Stadionsaken: Ni klubber med felles brev til kommunen