Helsedirektoratet åpner for treninger, men det er kommunen som har siste ord