Blindheim IL har søkt Ålesund kommune om tillatelse til oppføring av ei ny tribune på Blindheim stadion.

– Vi har ei betongtribune på den gamle gressbana, men søknaden gjelder kunstgrasbana, og der har vi ikke slik tribune, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Anlegget det søkes om – ei flyttbar ståltribune, vil gi sitteplass til rundt 160 personer. I tillegg ønsker en også å bygge et uisolert lager der en kan ha vedlikeholdsutstyr og maskiner som brukes til arbeid på stadion. Bygging skjer imidlertid ikke heilt med det første.

– Før vi kommer så langt som til bygging skal fotballgruppa utarbeide et prosjekt. Dette må så behandles av årsmøtet i klubben, sier Strand.

– I lagerbygninga kan det også være aktuelt å plassere ei speaker-bu, legger han til.

Nettopp fordi det ikke er utarbeida et prosjekt blir det for tidlig å si noe om kostnadene anlegget vil ha.

Det nye tribuneanlegget er planlagt bygd på dugnad.