Mødrene er 10–15 år eldre enn resten av laget: – Kan følast som vi er på ein annan planet