Abid Raja om fotball-smitten: – Dronningen og kongen er i karantene