– Den franske presidenten ser på fadesen som en uakseptabel feiltakelse