Branns lege Magnus Myntevik holder dialogen mellom eliteserieklubben og kommunen – og ifølge Myntevik vil ikke de lokale smittevernmyndighetene ta avgjørelsen om toppfotballens protokoll gir Brann anledning til å trene som normalt.

– Bergen kommune sier de forholder seg til reglene fra sentrale myndigheter, og at de ikke kan gi toppidretten unntak. Det er det kun sentrale myndigheter som kan gi oss. Vi håper at myndighetene vurderer oss likt som i Ring 1 (i Oslo-området) der toppidretten har unntak, sier Myntevik til VG.

Etter at mutasjonsvarianter av coronaviruset har gitt inngripende smitterestriksjoner i Bergen, tok Brann treningsfri mandag og må sette fotballen på vent. Og her må altså Solberg-regjeringens aktuelle departementer (kultur og helse), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inn i saken.

– Kommunen kan ikke gi dispensasjon fra den nasjonale forskriften, begrunner medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune overfor VG.

– Vi jobber med avklaring. Da østlandskommunene ble nedstengt, var det med samme ordlyd som de tre kommunene på Vestlandet med strengest tiltak, og da var Norges idrettsforbund i kontakt med Kulturdepartementet som igjen var i kontakt med helsemyndighetene. Da var beskjeden at det ikke var intensjonen at toppidretten skulle stenge ned. Det legger vi til grunn gjelder for Vestlandet nå, men avventer bekreftelse fra sentrale myndigheter ettersom det verserer ulike opplysninger om hva som gjelder nå, sier elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund.

Under forsterkede smittetiltak, som at bruk av fellesgarderober og kollektivtransport til trening ikke er tillatt, fikk berørte klubber som Vålerengas herre- og kvinnelag returnere til treningsfeltet i forrige uke. Også toppfotballspillere boende i Oslo og de øvrige østlandskommunene kunne få lov å gå på jobb igjen for sine aktuelle lag etter en ukes tid.

Nå må Brann, Åsane i Obosligaen og Sandviken og Arna-Bjørnar fra Toppserien vente på myndighetene. Daglig leder Gorm Natlandsmyr i Åsane opplyser at spillerne trener individuelt utendørs hele denne uken.

– Vi jobber sammen med Norges idrettsforbund for å få bekreftelsen. Smittevernsprotokollen i toppfotballen er laget nettopp for å kunne regulere og opprettholde aktivitet gjennom ulike smittenivåer, sier Klaveness.

Brann-lege Magnus Myntevik mener toppfotballprotokollen – utarbeidet under coronautbruddet i fjor og som sørget for at fotballsesongen på toppnivåene ble gjennomført – også holder mot muterte virusvarianter.

– Vi har stor tro på at protokollen er god beskyttelse og er rustet for denne situasjonen. Den innebærer både streng spillerkarantene og en overvåking av spillerne, som gjør at virus bare unntaksvis har spredd seg innad i laget. Aller viktigst er at vi ikke har spredd videre smitte ut av kohorten. Vi har ved hjelp av protokollen stoppet og kontrollert alle utbrudd i toppfotballen, påpeker Myntevik.

– Og Erna sier vel ja til Brann?

– En skulle tro det. Hun gjør vel det hun tror er best for landet, sier Myntevik med et smil.

Kulturdepartementet og Statsministerens kontor viser til Helse- og omsorgsdepartementet for uttalelser i denne saken. De har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

BRANN-FAN: Bergen kommune har bedt sentrale myndigheter avgjøre om Brann og andre toppfotballag kan trene som normalt den kommende tiden. Det betyr at regjeringen til Erna Solberg er med og avgjør Branns skjebne. Her er statsministeren på Branns kamp mot Bærum i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB