Publikums reaksjon gledet verdensmesteren. – Det er kult