RBK-vingen har knapt spilt ving. Det kan ha vært en genistrek