Vikings jentesatsing irriterer: – Kritikken er urettferdig og feil