– Jeg har stor respekt for at fotballen ønsker å arrangere en storslagen publikumsfest, men NFF har allerede fått svar på sin forespørsel om å ha flere publikummere på stadion enn gjenåpningsplanen tilsier. Som alle andre fikk de ikke medhold for det, og har nå spurt på nytt. Det endrer ikke regjeringens svar, sier Raja til VG.

En drøy uke før Norge-Nederland på Ullevaal etterlyste NFF svar på en rekke ting fra kulturdepartementet, mens Oslos byrådsleder Raymond Johansen kritiserte Raja & Co. for dårlig kommunikasjon.

– Jeg er glad for at vi kan ha så mange som 7 000 tilskuere på Ullevaal mot Nederland, og kan bekrefte at den nederlandske landslagstroppen vil få reise inn i landet. Alt dette vil vi sende brev til NFF om snarlig. I tillegg har NIF bedt om unntak for en rekke idrettsarrangementer gjennom høsten, og den listen har vi hatt til behandling, og det er med glede jeg kan si at vi vil etterkomme alle sammen. Det betyr at vi får en høst med masse idrettsaktivitet på norsk jord, sier kulturministeren.

– Men det er litt spesielt å høre byrådsleder Johansen åpne for unntak fra smittevernsreglene over en lav sko. Han bør være kjent med at det er vanskelig å gi unntak for smitteregler frem i tid, og var svært tilbakeholden med å gi unntak selv. Regjeringen hadde respekt for at han stod i en krevende situasjon med mange hensyn – nå prøver han å billig slå politisk mynt på at ikke ett arrangement i Oslo får unntak fra regler som i utgangspunktet skal gjelde for alle. De som ville avholde testarrangement i Oslo før sommeren, og flere andre, bør merke seg det, sier han.