Han sørget for en av Norges største sykkelbragder. De som kjenner sporten, mener han fortjener mer oppmerksomhet.