NRK skrev torsdag kveld at Uhrenholdt Jacobsen i den norske utøverkomiteen skal ha tatt til orde for at russiske og belarusiske utøvere kunne returnere til idretten under et møte med IOC (Den internasjonale olympiske komité).

Den fremstillingen er hun ikke enig i.

– Konsekvensen av å skrive så upresise ting er at jeg får masse hat, folk blir sinte og det ligger jo i sakens natur at det er masse følelser involvert. Det foregår grusomheter i krigen i Ukraina, det er så stor urettferdighet, sier Jacobsen til VG og fortsetter:

– Jeg har ikke møtt noen i idrettsbevegelsen som støtter krigshandlingene. Det er så jævlig uansett hvordan du vrir og vender på det. Og krigen blir bare verre og verre.

18.00: Slik så NRKs forside ut kl. 18.00 torsdag. Foto: Skjermdump NRK.no

Bakgrunnen for NRKs sak handler om at IOC over en periode har gjort sonderinger blant internasjonale utøvernettverk. Der har de diskutert hvorvidt idrettsbevegelsen er i stand å følge opp sin misjon som politisk nøytral og samlende arena.

Den norske utøverkomiteen er blant de som har deltatt. Der er Jacobsen leder.

Ifølge NRK skulle Jacobsen i møtet med dem «ha anerkjent utfordringene krigens brutalitet skaper i idrettsverdenen, men samtidig gitt uttrykk for at utøvere ikke kan ekskluderes på bakgrunn av hvilket pass de har».

Jacobsen forteller at de har diskutert temaet med utgangspunkt i idrettens grunnverdier og dens misjon.

Grunnen til at hun reagerer sterkt på NRKs fremstilling er at det aldri har vært snakk om å gjøre noe med idrettens sanksjoner mot russiske myndigheter eller den russiske olympiske komité. Ifølge Jacobsen har det kun vært diskusjoner og det er heller ikke fattet noe vedtak i den norske utøverkomiteen.

Slik svarer NRK

NRK hevder i sin sak at kilder har opplyst at Jacobsen tok til orde for at Russland skulle gjøre retur til konkurranser.

– Vi har forsøkt å få Astrid i tale om dette i lang tid. Vi har trygge kilder på at det er fremstilt som det er. Astrid er selvfølgelig velkommen til å presisere eller nyansere det som hun egentlig mener, sier Espen Langfeldt Olsen, sportsredaktør i NRK, til VG.

Jacobsen forteller at hun har jobbet sene vakter på legevakt og for kommunens kriseteam, men gjort seg tilgjengelig fra klokken 22.00 torsdag kveld.

– De trykket noe de vet jeg ikke har muligheten til å svare på før senere i kveld. Og jeg har en samfunnskritisk jobb som ikke kan utsettes for å sitte på telefon. Det er de kjent med, sier hun.

NRK skriver at de gjentatte ganger har forsøkt å komme i kontakt med Astrid Uhrenholdt Jacobsen, både onsdag kveld og torsdag. Torsdag kveld svarer hun til NRK at hun har tatt «til orde for en diskusjon».

– Skal idretten fortsette å være nøytral og ha en nulltoleranse mot diskriminering, kan man ikke utestenge utøvere på grunn av russisk pass. Det er også brudd på menneskerettighetene. Det jeg har gjort er å ta til orde for en diskusjon, sier Jacobsen til NRK.

Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Jacobsen forteller videre til VG:

– Sanksjonene mot myndighetene og bistand til Ukraina ligger til grunn og det har aldri vært diskutert å endre disse. Diskusjonene har dreid seg om idretten kan opprettholde sin funksjon, sekundært om det finnes noen mulighet for utøvere med russiske og belarusiske pass kan konkurrere i internasjonal idrett igjen. Dette har blitt diskutert fra et verdiståsted.

Hun påpeker at dette er et brennhett tema, det skaper masse følelser og meninger.

– Så kommer det mange spørsmål om hvordan dette i så fall skal gjennomføres rent praktisk. Og konsekvensene av det. Men først må vi finne ut om vi skal stå for det verdisettet at idretten er en nøytral arena, og eventuelt jobbe ut ifra det.

– Verdibasert diskusjon

Da VG spør om hun faktisk tok til orde for at ikke russiske utøvere, men utøvere med russiske og belarusiske pass kan få returnere til konkurranser, svarer hun slik:

– Vi har ikke fattet noe vedtak i den norske utøverkomiteen. Jeg tok til orde for å diskutere dette verdibasert i første omgang. Det er det vi har gjort i første runde. Vi så ikke på alt det praktiske rundt hvordan man skal få det til å funke. Eller om det kan funke i det hele tatt.

– Men vi har et ønske om at idrettsbevegelsen skal forsøke å oppfylle sin misjon. Det er så mange konflikter i verden og denne føles viktigere og nærmere for oss.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun mener at israelere som konkurrerer mot palestinere etter årelange og voldelige konflikter, at Jugoslavia som var ilagt strenge FN-restriksjoner likevel konkurrerte i OL i 1992, er to eksempler der idretten var og er en nøytral arena.

– Det er historien til idrettsbevegelsen som danner bakteppet for diskusjonene og prosessene, for å se om man kan finne et felles verdimessig standpunkt å jobbe videre fra. Det er problematisk hvis vi utestenger noen kun på bakgrunn av passet deres. Det er diskriminerende, det sier til og med FN.

– Det er et brudd på menneskerettighetene. Det må være andre ting som ligger til grunn for utestengelse av enkeltutøvere. Utestengelsen av myndighetene ligger som sagt fast. Det er mitt poeng, sier Jacobsen.