Skileder etterlyser Trondheim-plan: – Det haster virkelig