RBK har mottatt bud: Profil kan havne i storklubb

foto