- Jeg tror det er mange trøndere som sitter og lurer på hva vi prøver på