Sjur Røthe er glad han ikkje lytta til dei mørke tankane sist vinter