I stedet består utvalget av flere representanter for dem som har inngått avtaler med strømmeselskapet MyGame, og som allerede har uttalt seg positive til filming av barn på norske idrettsanlegg.

– Da jeg så hvem som sitter i dette utvalget, ble jeg først og fremst veldig skuffet. Deretter kjente jeg på en sterk bekymring, sier Ada Sofie Austegard til VG.

Hun er grunnlegger og leder av Stine Sofies Stiftelse. Organisasjonen jobber mot overgrep av barn og unge.

– Når du inviterer inn representanter for håndball, basketball, fotball og ishockey, så er dette personer som vil se på hva strømming kan tilføre idretten. Alle sliter jo med økonomien for tiden, også disse forbundene. Og jeg tviler på at mange av disse personene kjenner til utfordringene mange barn står overfor i dag. Da tenker jeg på overgrep, men også mobbing og utestengelse, sier Austegard.

Generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund (NIF) skriver i en e-post, gjennom kommunikasjonsavdelingen, at NIF-utvalget er administrativt og eksternt ledet.

«Utvalget skal ha en åpen horisont mot omverden, og vil naturligvis også invitere både Stine Sofies Stiftelse og andre interne og eksterne motstemmer inn i utvalgsmøter for å få belyst også disse sidene av sakskomplekset», skriver Aas.

Seks norske særforbund har skrevet avtale med selskapet MyGame, som ønsker å installere 2000 kameraer i norske idrettshaller. Planen har vært å filme 100.000 kamper i året, der utøverne kan være ned til 13 år gamle.

Kameraene er i all hovedsak produsert i Kina og står på sanksjonslister i land som USA, England og India.

Selskapet ønsker ifølge egne nettsider å bygge Europas største tjeneste for sportsvideo med kunstig intelligens.

VG har avslørt flere uheldige episoder og mange kommuner har nå sagt nei. Samtidig har norsk idrett satt strømming av mindreårige på pause inntil videre. I vår skal altså et utvalg bestående av mange idrettsledere utrede konseptet som er blitt betydelig diskutert de siste månedene.

– Med den sammensetningen utvalget har, så er konklusjonen gitt på forhånd, sier Ada Sofie Austegard.

NIF-TOPP: Generalsekretær Nils Einar Aas. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

I utvalget sitter generalsekretær i håndballforbundet, Erik Langerud. Forbundet er ansett å være svært vennlig innstilt overfor MyGame og strømming. Kollega Ottar Eide i ishockeyforbundet er også representert. Han er i likhet med Langerud svært positiv til strømming.

Sjefen i NIF Digital, Pål K. Rønnevik sitter også i utvalget. Også han anses ifølge flere av VGs kilder for å være svært «MyGame-positiv».

Kilder VG har snakket med stusser også over at nettopp Troms og Finnmark idrettskrets er representert. Det er et fylke der strømming i større grad enn andre fylker kan være viktig, på grunn av store avstander.

Idrettskretser som Oslo og Trøndelag er derimot ikke inne i varmen. Begge kretsene er uttalte kritikere til strømming. Trøndelag har også levert et forslag til det kommende idrettstinget om å innføre en 18-årsgrense for filming i norsk idrett.

En som heller ikke er invitert inn i strømmeutvalget er styremedlem i Norges idrettsforbund, Marco Elsafadi.

VG vet at Norges Fotballforbund ba om at Elsafadi burde få sitte i strømmeutvalget som nylig ble annonsert. Ønsket ble ikke etterkommet av NIF.

STYREMEDLEM I NIF: Marco Elsafadi er MyGame-kritisk, men får ikke sitte i utvalgte. Det har NIF bestemt. Foto: Hallgeir Vagenes / VG

Elsafadi har flere tiår bak seg med arbeid blant barn og unge i risikosonen. Men han har også vært svært kritisk til filming av barn og unge i norsk idrett.

«Vi har spilt inn ulike forhold til NIF i forbindelse med nedsettelse av utvalget. Dette er samtaler mellom kollegaer, det er ikke riktig av oss å uttale oss om de enkelte deler av disse samtalene», skriver generalsekretær i fotballforbundet, Karl-Petter Løken, i en SMS til VG.

VG har konfrontert idrettsforbundet og Berit Kjøll med opplysningene om Marco Elsafadi. Generalsekretær Nils Einar Aas svarer:

«Foruten ekstern utvalgsledelse består sammensetningen utelukkende av administrative ressurser fra idretten. Derfor er det heller ikke naturlig at tillitsvalgte i idretten eller andre eksterne aktører er representert i selve utvalget».

VILLE HA ELSAFADI I UTVALGET: NFF-president Lise Klaveness. Foto: Mattis Sandblad / VG

NIFs Aas fortsetter:

«Når det gjelder NIFs representasjon i utvalget vil denne være av koordinerende art for de ulike utredningene som nå gjennomføres på flere saksområder, og som vil danne grunnlaget for utvalgets samlede vurderinger og anbefalinger».

Både MyGame og NIF har forsvart strømming med at situasjonen i dag er uholdbar: Det fremheves at det foregår mye uregulert filming, og at dette bør komme inn i det MyGame mener er trygge former.

Karl-Petter Løken understreker at NFF støtter NIFs valg om å sette ned et utvalg som ledes av en ekstern person.

Denne personen er advokat Kristin Veierød.

TIDLIGERE AMEDIA-LEDER: Thor Gjermund Eriksen har en fortid i Amedia. I dag sitter han i utvalget som skal utrede MyGame-strømming, et selskap Amedia er deleier i. Foto: Trond R. Teigen / NTB

I tillegg er tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen med som en person utenfra. Han har en fortid som konsernsjef i Amedia, som i dag er medeier i MyGame.

Foruten dem er samtlige i NIFs strømmeutvalg hentet fra norsk idrett selv.

– Jeg skulle ønske at vi i Stine Sofie Stiftelsen ble invitert inn slik at vi kunne belyse saken fra ståstedet til de barna som dette kan få store konsekvenser for. Vi er fortsatt tilgjengelige. Det er aldri for sent å snu. Vi hadde satt stor pris på å bli invitert inn, og ville bidratt på en konstruktiv måte, sier Ada Sofie Austegard.

Rettelse: VG siterte i en tidlig versjon av denne saken kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard. Det var feil. Sitatet ble gitt av generalsekretær Nils Einar Aas, gjennom en epost fra Finn Aagaard. Feilen ble rettet 07.37.