Opplysningene VG omtaler i dag, kommer samme dag som Clas Brede Bråthen skal møte Norges Skiforbund til drøftelsesmøte. Det kan være første steg mot oppsigelse eller avskjedigelse.

Dersom retten er enig i vurderingen til Bråthens advokater, så har hoppsjefen i praksis en kontrakt som er gyldig frem til 2025.

I juni satte nemlig hoppkomiteleder Alf Tore Haug signaturen sin på en kontrakt han senere omtaler som et utkast. Skiforbundet mener kontrakten mangler signaturen til generalsekretæren for å være gyldig.

Men det mener ikke Bråthen-siden: På direkte spørsmål skriver advokat Marit Håvemoen følgende i en e-post til VG:

«Jeg kan bekrefte at vi har sendt inn et prosesskrift om dette til Oslo tingrett, og at vi tolker det på samme måte, at generalsekretæren sin signatur ikke var/er påkrevd».

Sakens bakgrunn er som følger:

I juni fikk generalsekretær i skiforbundet, Ingvild Bretten Berg, en ny kontrakt på bordet. Den ville binde hoppsjef Clas Brede Bråthen til jobben i fire nye år. Bråthen har vært sportssjef på hopplandslaget, på midlertidige kontrakter, i 17 år allerede.

Bretten Berg ville ikke signere avtalen hun ble forelagt av hoppkomiteen fordi hun krevde atferdsendringer av Bråthen.

Hoppkomitéleder Alf Tore Haug signerte og daterte på sin side kontrakten, som han sendte til Bråthen. Nå sier Haug at Bråthen forsøkte å kuppe sin egen ansettelse og kaller det hele et utkast. Bråthen er uenig og stiller spørsmål ved hvorfor noen signerer og daterer et utkast til kontrakt. Han mener også at interne e-poster viser at Haug feilinformerer.

Stridens kjerne er nå: Kreves underskriften til generalsekretæren for at kontrakten skal være gyldig?

Nei, mener Bråthen-siden. Etter det VG forstår, så vises det blant annet til et dokument fra skiforbundet (side to, høyt på siden) som sier at ansettelser av sportssjefer på midlertidige stillinger er delegert til hoppkomiteen.

Norges Skiforbund er ikke enig, får VG opplyst av advokat Nina Gundersen Sandnes:

– På vegne av Skiforbundet kan jeg opplyse at man i forhold til dette temaet er grunnleggende uenig med Bråthens advokater i forhold til faktum og juss. Temaet er imidlertid et av svært mange tvistepunkter som vil bli besvart i Skiforbundets tilsvar som leveres retten i neste uke, sier hun.

VIL FJERNE BRÅTHEN: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Foto: Ali Zare

Bråthen krever i et søksmål til Oslo tingrett fast jobb etter å ha vært midlertidig ansatt i 17 år. Opplysningene VG forteller om i dag, gjør at han subsidiært mener at kontrakten fra juni er gyldig.

Faren til landslagshopper Halvor Granerud, Svein Granerud, stilte tidlig spørsmål ved problemstillingen på sin Twitter-konto.

Svein Granerud er ansatt i Asker skiklubb og fungerer som rennleder under World Cup i Holmenkollen. Han forteller at det ifølge et referat fra skistyremøtet 11. mai ble lagt frem et forslag om at ansettelsesansvar i fremtiden skal flyttes til generalsekretæren, men at dette forslaget møtte så mye motbør at videre behandling ble utsatt til i høst.

I mellomtiden har altså hoppkomitéleder Alf Tore Haug og Clas Brede Bråthen signert en kontrakt, som Haug mener er et utkast.

– Om Norges Skiforbund ikke kan legge frem et troverdig styrereferat som sier det motsatte, så er min påstand at de ikke kan hevde at Ingvild Bretten Berg har noe hun skulle ha sagt i forbindelse med denne ansettelsen, sier Svein Granerud.

Han er tydelig på at han støtter Clas Brede Bråthen i den pågående konflikten med ledelsen i Norges Skiforbund. Det samme gjør utøvere, sponsorer og trenere rundt 52-åringen.

– Jeg er, som Halvor, opptatt av at ting skal være rettferdig. Og jeg kan ikke se at Clas Brede har blitt behandlet fair i denne saken, når det stadig vekk dukker opp nye momenter, sier Granerud, som understreker at han har sin informasjon fra det han leser i media og på hjemmesiden til Norges Skiforbund.