Nedslående nyheter om fotballtalent: – Vil trolig ikke kunne tenke, spise, snakke eller gå igjen

foto