Dødsrisikoen er stor. Det hindrer dem ikke å kaste seg fra fjell