Styrelederen i Bergen 2017 nekter å svare på om styret er forsikret