Hand­dukar kan spele ei viktig rolle i ned­rykks­duellen