Har tatt grep for målmaskinen: - Vi må gjøre det

foto