Raja varsler justert tilskuddsordning for idretten og frivilligheten etter kritikk