Kriserammede Start: Ny gruppering vil samarbeide med amerikanere