Kommunane i fylket brukte 952 kroner i snitt til idrett for kvar innbyggjar – Volda kommune gav meir enn seks gongar så mykje

foto