Russisk skremmeskudd: Utklasset nordmennene med kjempeavslutning