Fyllekuler og splittelser er erstattet med samhold og lidenskap