Uken som plager nordmennene: – Mange eksempler på at det mentale har sviktet

foto