– Jeg tar fullstendig avstand fra det som skjer med tanke på menneskerettigheter. Dette er noe vi er nødt til å gå nærmere innpå. Det er helt uakseptabelt det som skjer i Kina, sier Klæbo til VG med Dolomittene i bakgrunnen.

Han er i den italienske fjellheimen på høydeleir sammen med langrennslandslaget for å komme i best mulig form til OL i Beijing til vinteren. Mesterskapet og myndighetene i Kina har fått kritikk som følge av nasjonens brudd på menneskerettigheter.

Klæbo skulle ønske forbundene og Olympiatoppen var mer synlig i debatten. Han roser det Norges Fotballforbund (NFF) har gjort for å rette fokus på menneskerettighetene i Qatar, hvor fotball-VM går neste år.

– Jeg har stilt spørsmål ved at dette er noe Skiforbundet, Idrettsforbundet og Olympiatoppen kunne gjort noe med. Jeg synes det NFF har gjort er veldig bra, og ansvaret dem tar er stort. De har tatt et standpunkt fra toppen av, og det viser godt lederskap og er en fin måte å løse det på. Jeg hadde håpet forbundene og Olympiatoppen kunne gjort det samme i vår situasjon, sier Klæbo.

NRK har også omtalt Klæbos kritikk. Han kaller diskusjonen for «veldig viktig».

– For meg som utøver, er min jobb å kunne løfte frem slike temaer og sette det på dagsorden, sier Klæbo som tok tre OL-gull i Pyeongchang i 2018.

– Bruker du nok tid som utøver på å sette deg inn i saken?

– Ja, jeg setter meg inn i det og det er viktig tema. Det er alvorlige ting. Derfor mener jeg det er viktig at Olympiatoppen og forbundene løfter dette frem, og må vise at de står for noe, svarer Klæbo.

Noen av de største kringkastere har blitt oppfordret til å droppe planene om å dekke Beijing-OL. Kinas regjering har hele tiden avvist beskyldningene og har gjentatt at landet nekter for menneskerettighetsbrudd i Hongkong og mot uigurene i Xinjiang-provinsen. IOC har ved flere anledninger sagt at det kun er et idrettsorgan.

Erik Valnes, som tok VM-gull på lagsprinten med Klæbo sist vinter, synes det er bra at utfordringene rundt OL i Kina har fått mer oppmerksomhet de siste månedene.

– Som skiløpere tenker vi mye på våre oppgaver, så det er litt vanskelig denne saken. Men menneskerettigheter er jo mye viktigere enn idrett. Jeg tror Johannes har rett i at vi alle må gå sammen om et standpunkt, sier Valnes, som hadde gullplanen klar sist vinter:

Skilandslaget har diskutert OL i Kina med Amnesty og eksperter.

– Det hadde vært fint om vi som lag og forbund kunne stått sammen om noe. Det er vanskelig som enkeltutøver å gå ut med noe, fordi det er et så stort tema. Jeg er veldig opptatt av at ting skal gjøres rett, men jeg føler det blir feil å boikotte mesterskap, sier Sjur Røthe.

– Gjør dere som utøvere nok?

– Det er viktig at alle løpere som er aktuelle for OL setter seg inn i det, men det er vanskelig. Vi må vite hva vi deltar på. Det er ikke sikkert jeg gjør nok selv, men det er vanskelig å sette seg inn i hele saken. Skiforbundet og Olympiatoppen har nok like mye ansvar som meg personlig, svarer Røthe.

VG har konfrontert idrettspresident Berit Kjøll med utspillet fra langrennsløperne. Hun understreker at NIF tar avstand fra alle brudd fra menneskerettigheter og at de vil gi utøverne info om temaet fremover.

– NIFs hovedoppgave frem mot OL og PL i Kina, er å opplyse og bevisstgjøre våre deltakere som skal reise til mesterskapet. Derfor har NIF allerede arrangert seminarer og debatter om dette temaet hvor hele norsk idrett har kunnet delta, sier Kjøll.

– Samtidig er det viktig å understreke at utfordringene på menneskerettighetsområdet først og fremst må løses politisk på et internasjonalt og overnasjonalt nivå. Men vi kan bidra på vår måte. Vi jobber strategisk gjennom våre kanaler og møteplasser for å påvirke internasjonal idrett, sier Kjøll.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll Foto: Berit Roald

Idrettspresidenten trekker frem at de har gjort klart et utkast til en ny strategi for internasjonalt arbeid som skal behandles på det ekstraordinære idrettstinget i oktober. NIF har samarbeidet med flere ulike komiteer og organisasjoner rundt dette.

Kjøll sier også at de allerede jobber med utøverne rundt problemstillingen.

– Det er full ytringsfrihet for alle i den norske idrettsbevegelsen. Dersom våre utøvere eller andre i organisasjonen vår ønsker å uttale seg kritisk om menneskerettighetssituasjonen i Kina, står de fritt til å gjøre dette, svarer Kjøll.

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff er også blitt konfrontert med Klæbos kritikk.

– Skiforbundet har vært tydelig på, senest på Skitinget, at vi er imot boikott av OL. Det vil sette oss på sidelinjen og går utover uskyldige utøvere. Skipresident Erik Røste har flere ganger også uttalt at han og alle idrettsledere med internasjonale verv, må sørge for at sportsvasking ikke skjer i fremtiden, sier Graff.

Skiforbundet trekker også frem møtene med Amnesty.

– Vi er opptatte av at utøverne selv må bestemme i hvilken grad de ønsker å engasjere seg. Derfor hadde vi informasjonsmøte før sommeren med blant andre Amnesty. Dette ble fulgt opp med en henvendelse til de tillitsvalgte utøverne i grenene der vi ba dem diskutere hva de ønsket å gjøre videre og at vi gjerne hjelper dem. Amnesty har også tilbudt hjelp, sier Graff.