Avlyser Granåsen-åpning - anlegget ikke ferdig i tide