Alpinkometen tok tøffe tak for å bli best i verden: Ble pendler som 13-åring