Landslaget er gått fra å splitte nordirene til å forene dem