Takket nei til Klepp i 2019. Nå blir stortalentet (17) sammenlignet med Terland

foto