TIL-reservene med stø kurs mot «TITO-serien»

foto