Oversett i det grønne skiftet: – Vi trodde det måtte være en feil