– Det er på tide med en gjennomgang av skipresidentens arbeidsoppgaver for å hindre at det kommer konflikter i den daglige driften av forbundet, uttalte Katharina Rise.

Hun leder evalueringsutvalget som har sett på «Bråthen-saken».

På et pressemøte forklarer hun at det har vært rolleblanding fra skipresidenten inn mot Ingvild Bretten Bergs rolle som generalsekretær, og at det har ført til uklarheter.

– Jeg må lese utvalgets rapport og se på det. Jeg tar selvfølgelig det som har kommet frem til etterretning, svarer Røste.

– Det er mye kritikk her. Det tegnes et bilde av presidenten som tråkker på plenen til generalsekretæren, en organisasjon som har utfordringer med personalhåndtering, lekkasjer, folk som slutter, omdømmetap. Dette er etter ti år med deg som president. Kan du leve med dette?

– Ja, her er det mye kritikk og mange gode læringspunkter. Det blir mitt fokus nå fremover, sammen med mitt styre og resten av organisasjonen. Det er ingen tvil om at vi er en kompleks organisasjon. Det har vi ikke lagt skjul på, sier Røste til VG.

– Vi nedsatte et organisasjonsutvalg høsten 2018, nettopp for å se på organisasjonsmodellen vår. Den skulle vært behandlet på skitinget 2020, men det ble utsatt og vi har derfor aldri behandlet det, legger han til.

– Tror du det kan få noen konsekvenser for noen i ledelsen i Norges skiforbund?

– Jeg vil ikke spekulere i noe, jeg har ikke lest rapporten. Beklager at jeg må bli litt kjedelig. Men vi kunne jo valgt å få den rapporten presentert i et lukket rom. Vi har valgt å gjøre det åpent. Det synes vi var riktig måte å gjøre det på.

– Er det tøft å få dette i trynet på den måten?

– Det har vært en krevende sak. Veldig vanskelig sak. For alle involvert. Men også for hele organisasjonen. Hele ski-familien. Det var bakgrunnen for at vi ønsket denne evalueringen. Jeg var forberedt på kritikk. Og det er jo det vi har bedt om, for å unngå lignende situasjoner én gang til.

Rapporten peker blant annet på at Norges Skiforbund har uklare ansvar- og myndighetsforhold – og at skistyret er ansvarlig for at regelverket inneholder interne motsetninger.

Rapporten retter kritikk mot NSF på en rekke punkter. Skistyret, generalsekretæren, hoppkomiteen og Clas Brede Bråthen får alle nedsettende omtale.

– Vi håper rapporten gjør det mulig for alle å lære av saken. For å hindre at det skjer i fremtiden, sier Katharina Rise.

Utvalget har evaluert saksbehandlingen og de interne prosesser for de involverte parter, men har ikke vurdert den forlikte personalsaken.

Daværende sportssjef Clas Brede Bråthen er ansvarlig for illojal opptreden fra sine underordnede, ifølge rapporten.

– Når du har personalansvar, og ansatte går i strid med arbeidsinstrukser, da har du som leder et ansvar for å følge opp det overfor dine ansatte, utdyper Rise og understreker at man ikke har noe ønske om bremse ytringsfriheten.

– Er du enig i at medarbeiderne i hopp har opptrådt illojalt, Røste?

– Jeg vil ikke gå inn i detaljer i rapporten. Jeg har ikke lest den. Jeg konstaterer at utvalget har kommet med læringspunkter til oss alle, og det skal jeg og vi alle bruke tid på, sier Røste.