– Slik holdningene var da jeg vokste opp, ville noe slikt vært helt absurd og utenkelig

foto