Dette inngår i avtalen mellom TIL og Troms Kraft

foto