Johansen rasende: - Uforståelig at dommeren klarer å gjøre en så stor feil