- Barn og unge blir kalt dopere fordi de bruker astmamedisin