Innkast avgjørende da «nye Norge» vant enkelt

foto