Pensjonert general blir NIF-president mens Al-Samarai har permisjon