Opplysninger til VG: Strand Larsen og Nusa starter på topp med Haaland

foto