Etter mandagens (første) over to timer lange møte mellom representanter for skiforbundets ledelse, hoppkomiteen, sponsorer og landslagsledelsen hos hopp-sponsor Lundin Energy Norway, var skipresident Erik Røste lite snakkesalig.

– Vi har hatt et konstruktivt møte og vi er enige om at vi skal møtes igjen. Jeg ønsker ikke å gå inn i denne saken nå. Det er en sak som håndteres internt og det ber jeg om respekt for, sa Røste.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg ville ikke si noe direkte etter møtet, men VG fikk noen ord med henne litt senere mandag:

- Ser du en snarlig løsning på denne saken nå?

- Vi jobber med løsninger, og dette skal vi kommentere på et senere tidspunkt, svarer Bretten Berg.

- Kan du og Clas Brede Bråthen jobbe sammen videre?

Bretten Berg tar tre sekunders pause, før hun svarer:

- Det kan jeg ikke kommentere.

Clas Brede Bråthen ble kalt inn til møte på hopp-sponsor Lundins kontor. Her er han på vei ut av møtet mandag ettermiddag. Foto: Simon Zetlitz Nessler

Det har vært mye bråk etter at det ble kjent at Bråthen ikke fikk forlenget sin avtale som sportssjef. Trenere og utøvere krever at Bråthen får fortsette i jobben, mens forbundet ikke vil ha ham med videre.

Og etter mandagens første møte, ble Clas Brede Bråthen selv kalt inn på hoppsponsor Lundins kontor for å legge fram sin versjon av saken. VG er på plass på Lysaker og oppdaterer denne saken med siste nytt etter møtet som Bråthen har hatt med hopp-sponsorene, som nå er ferdig.

Bråthen svarte blant annet på hvorvidt det har kommet et ultimatum fra sponsorene om at han skal beholde sin stilling som sportssjef. Han sier han ikke har fått noen signaler om et slikt ultimatum.

– Det har jeg ikke noe ønske om å forholde meg til, sier Bråthen til VG mandag.

Bråthen gir likevel uttrykk for at han opplever at de er nærmere en løsning på konflikten nå.

Landslagstrener Alexander Stöckl var etter det første møtet tydelig på at flere av sponsorene ønsker å ha Bråthen med videre.

– Sponsorene er veldig glad for å ha Clas Brede Bråthen og jeg tror at det ønsket om å ha ham med videre er sterkt. Mitt håp er at det blir en dialog med Clas og Hoppkomiteen igjen, sa han tidligere mandag.

VG kjenner også til at flere av sponsorene fortsatt står fullt og helt bak Bråthen etter det første møtet mandag.