Måtte gi livred­dende første­hjelp til lagka­merat

foto