Endrer ikke reglene: – Skulle gjerne sett at Johannes ble på landslaget